top of page

NO.

083

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

KEY

                 G#            C#        G#

1. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

             G#           Fm        Bbm   D#7

เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์

               G#   G#7         C#

วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ

            G#            D#7       G#

เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์


             G#             C#       G#

2. ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด

            G#            Fm    Bbm   D#7

เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า

          G#   G#7           C#          Bbm  

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้

             G#            D#7      G#

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

-4
bottom of page