NO.

83

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

KEY

               G#            C#        G#

1. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

           G#           Fm      Bbm D#7

เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์

           G#      G#7         C#

วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ

           G#            D#7       G#

เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์


             G#            C#       G#

2. ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด

           G#          Fm    Bbm D#7

เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า

        G#     G#7            C#       Bbm

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้

           G#            D#7      G#

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

-4