NO.

299

เสริมกำลังใหม่

KEY

D#                           D#

1. เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์

      D#

เมื่อเรารอคอยพระองค์

      D#

เมื่อเรารอคอยพระองค์ (X2)


D#   G#     D#     G#   Bb  Cm  Bb

พระเจ้า ครอบครองชั่ว นิ  รันดร์

D#    G#     D#    G#    Bb  Cm Bb

ทรงเป็น ความหวังและเรี่ยว แรง


D#                                 G#

**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์

                           Cm

ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์

                      G#         Bb

คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง หรืออ่อนล้า

D#                              G#

ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ

                       Cm

ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน

                     G#       Bb          D#

ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์

-4