NO.

214

ในนามเยซู

KEY

                     D#                  Cm

1 พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา พระเจ้าอยู่กับเรา

                  Gm                  Bb

พระองค์ทรงมีชัย ใช่ พระองค์ทรงมีชัย

                  D#

พวกเราจะไม่คร้ามกลัว

              Cm                     Bb

พวกเราไม่หวั่นไหว ทรงสถิตกับเรา


                    D#                   Cm

2 ทรงช่วยรับภาระเรา ชำระความอับอาย

                  Gm                    Bb

พระองค์ทรงมีชัย ใช่ พระองค์ทรงมีชัย

                   D#

พวกเราจะไม่คร้ามกลัว

               Cm                      Bb

พวกเราไม่หวั่นไหว ทรงสถิตกับเรา


          F          D#

*จะไม่ตาย แต่มีชีวิต

                   Bb                Gm

ด้วยฤทธิ์พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์

             G#                     D#

ประทับในใจ ปลดปล่อยเป็นไท

            Bb

ในนามเยซู


              F         D#

***จะไม่ตาย แต่มีชีวิต

               Bb                  Gm

จะประกาศร้อง พระนามพระองค์

                   G#                D#

(เมื่อ)พบพระคริสต์ เยียวยาชีวิต

            Bb

ในนามเยซู


                     D#

**พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา

                    F

ทรงขับไล่ความมืดมิด

                  Gm                     Bb

ทรงจุดไฟแห่งสวรรค์ ซึ่งจะไม่สั่นคลอนไป

                   D#                   F

ในพระนามพระเยซู เหล่าศัตรูก็ปราชัย

             Gm               Bb

และเราจะสรรเสริญ สรรเสริญ

-4