top of page

NO.

560

กลับมาดังเดิม

KEY

    G                           Bm         Em  

1. เรามีสุขและทุกข์ปะปนอยู่ข้างใน

             A  

ยามเมื่อทุกข์ลำเค็ญจิตใจ

             C           D  

อยากจะหาใครสักคน

G                             Bm     Em  

เราเคยเจ็บกี่ครั้ง พระเยซูเข้าใจ

                 C  

ปลอบประโลมและห่วงใย

             D  

อยู่เคียงข้างตลอดมา


   Em                D      C     Em  

**หลายครั้งเมื่อเราสุขใจ

                     D             C           D  

ออกห่างพระองค์ ไม่เคยคิดและใส่ใจ


    G                                    F#m      B  

***พระเยซูเฝ้าคอยให้เรากลับมา

                Em       A  

ทุกวันและทุกเวลา

                  C               D  

เมื่อเราเดินหลงทางห่างไป

G                                  F#m     B  

ทุกๆครั้งที่เรานั้นคืนกลับมา

                  Em  

พระองค์จะคอยเยียวยา

       A             C   D      G  

และรักษาใจให้ดี     ดังเดิม

+5
bottom of page