top of page

NO.

352

ขอองค์พระวิญญาณ

KEY

               G  

1. ขอองค์พระวิญญาณ

                Bm     Em  

เคลื่อนตามน้ำพระทัย

           Am           D  

ขอพระสิริล้นเหนือเรา

             G                     Bm     Em  

ขอพระคริสต์ประทาน เสรีภาพ แก่เรา

        Am    D    G  

ขอพระสิริ ล้นในเรา


             Em  

*โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณ

              Bm  

ไหลล้นสถานที่แห่งนี้

                   C  

เปลี่ยนแปลงใจของฉันโดยพระคุณ

            G                       D  

ล้นด้วยรัก และความเมตตา

               Em  

โปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์

      Bm  

ประทับเคียงกายเสมอ

           Am         D      G  

ขอพระวิญญาณ ล้นในเรา

+5
bottom of page