top of page

NO.

425

ข้าจะทำตาม

KEY

               C              F  

1. ถ้ากางเขนนี้ให้ข้าแบก

           G               C  

มือของข้าจะรับเอาไว้

            C             F  

ถ้าพระองค์ให้ไปที่ใด

         G              C  

ข้าจะใช้สองขาวิ่งไป

          C              F  

ถ้าข่าวดีไม่มีใครบอก

          G             Am  

ข้าจะมอบปากนี้ถวาย

       F                 C  

ขอพระองค์ตรัสให้รู้ในใจ

     D                  G  

ข้าจะเชื่อฟังพระองค์


                   F   G               C        G  

**ข้าจะทำตาม...  ไม่ว่าเป็นเรื่องใด

                Dm       G            C  

ขอทรงนำไป เมตตาให้ข้าเกิดผล

                     F   G                  D  

พร้อมทำทุกอย่าง...เพราะข้ารักพระองค์

                G              C  

ขอมอบชีวิตเพื่อรับใช้ทุกลมหายใจ


                C                        F  

2. ถ้าบทเพลงสรรเสริญเงียบงัน

           G             C  

ข้าจะร้องให้ดังสุดใจ

         C                 F  

ถ้ามีใครทนทุกข์ร้องไห้

          G                      C  

ข้าจะอยู่ปลอบใจเคียงข้าง

         C                  F  

ทุกสิ่งที่ให้ข้าครอบครอง

          G                 Am  

ข้ายินยอมจะมอบถวาย

 F                   C  

ทุกๆวันคืนและทั้งใจกาย

         D                    G  

โปรดใช้เพื่อนามพระองค์

+5
bottom of page