top of page

NO.

486

ข้าจะสรรเสริญพระองค์

KEY

G                                 C  

1. ทรงเป็นกำลังเมื่อข้าหวั่นไหว

Am                               D  

และคอยประคองเมื่อล้มลง

G                             C  

นำความชื่นบานมาสู่จิตใจ

Am                           D  

ไม่มีใครดีเหมือนพระองค์


        C                   Bm  

*เมื่อข้าต้องเดินผ่านความทุกข์ยาก

    Am       D              G  

ข้าไม่ต้องกลัวกับสิ่งใดใด

  C                  Bm  

แม้ข้าเผชิญหุบเขาความตาย

      Am                 C               D  

ข้าจะร้องออกพระนามของพระเจ้า


    G     Am          Bm  

**ข้าจะสรรเสริญพระองค์

    Em              Am  

เพราะความรักที่มั่นคง

           D#              D  

ไม่หยุดยั้งไม่เปลี่ยนไป

        G      Am     Bm       Em          Am  

และข้าจะมอบให้พระองค์ทั้งชีวิตและหัวใจ

       D#       D         G  

ไม่มีผู้ใดมาแทนพระองค์

(ข้าจะสรรเสริญพระองค์เรื่อยไป)


C                      B  

***ทั้งชีวิตนี้ที่มีเหลืออยู่

     Em      D          A  

จะใช้สรรเสริญพระองค์

         Am                    Bm  

ข้าจะร้องจากจิตใจ ไม่มีนามที่ยิ่งใหญ่

        D               E     > Up to Key A  

กว่านามพระเจ้าเท่านั้น

+5
bottom of page