top of page

NO.

011

ความรักมั่นคง

KEY

        G       Em          C             G  

ความรักมั่นคงของพระเจ้า ไม่เคยยั้งหยุด

       G       Em         C          D  

พระเมตตาคุณหลั่งลงมา อยู่เสมอ


              C           D  

* ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ

       Bm        Em  

ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่

C                   D           G      G7  

พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก

C                  D           G  

พระองค์ทรงความเที่ยงตรง

+5
bottom of page