top of page

NO.

014

ความสุขดุจธง

KEY

                   G      Em  

1. ฉันมีความสุขดุจธง 

            G                 Em  

โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ

            G                  D  

โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ

            D                  G  

โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ


                    G      Em  

2. ฉันมีความสุขดุจธง

             G               Em  

โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ

                 G              D             G  

เพราะพระคริสต์  ทรงสถิต  ณ  ที่นั่น


          C                           G  

* ชักธงขึ้น สู่ท้องฟ้า ให้ชาวโลกได้เห็น

          D                        G  

ให้ชาวโลกได้เห็น  ให้ชาวโลกได้เห็น

        C                           G  

ชักธงขึ้นสู่ท้องฟ้า  ให้ชาวโลกได้เห็น

            D                          G  

ว่าพระคริสต์  ทรงสถิต ณ ที่นั่น

+5
bottom of page