top of page

NO.

027

ชีวิตคือความหวัง

KEY

         G        C              D           G  

1. ในวันที่ต้องร้องไห้เมื่อใจสิ้นหนทาง

    Em        A           D  

ไม่มีแรงจะเดินอีกต่อไป

      G             C                D          Em  

พระเจ้าเป็นทุกคำตอบและทรงอยู่ไม่ไกล

     A                               D  

แค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์


          G         Bm           Em      Bm  

*เมื่อชีวิตมีปัญหา เมื่อพายุโถมเข้าใส่

          C          Bm         Am         D  

ความหวังทั้งหัวใจ ขอฝากไว้ที่พระองค์

            G             Bm  

พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง

           Em         Cm  

ให้ต้องเดินอยู่ลำพัง

Am                D            G  

ชีวิตคือความหวังในพระองค์


        G         C              D         G  

2. ในวันที่สิ้นหนทาง แค่วางภาระลง

     Em        A             D  

พระองค์จะดูแลไม่ห่างไกล

        G         C  

กราบทูลได้ทุกๆ อย่าง

     D                G  

พระองค์ทรงเข้าใจ

         Em      A          D  

มอบทูลทุกสิ่งไว้ที่พระองค์

+5
bottom of page