top of page

NO.

034

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

KEY

A                                              E  

1. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

           E                               A  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

          D  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

      A  

ในชีวิตของท่านสำแดง

           E                               A  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

(จงหัวเราะ พยักหน้า ร้องไชโย)

+5
bottom of page