top of page

NO.

284

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

KEY

        Am           Em  

1. ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

       F                          C  

ด้วยวิญญาณและความจริง

     Dm       Am               E7  

ทุกสิ่งมอบถวาย  แด่พระองค์

     Am              Em  

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ 

    F                     C  

ข้าก้มกราบพระบาทา

      Dm            F                   G7  

เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี


                  C            Em  

* ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน

     Am                 Em  

พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์

       F                  G  

พระคุณอนันต์  ให้เราพากัน

     F             G7  

ชื่นชมในวันยินดี

               C             Em  

ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน

      Am               Em  

พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์

    F                G7             Am  

ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี

+5
bottom of page