top of page

NO.

310

ทุกๆสิ่ง

KEY

    G                          Bm  

1. ชีวิตข้าเป็นของพระองค์

         Em            Am  

สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์

C                D  

เพื่อพระองค์ผู้เดียว

G                           Bm  

ชีวิตข้าเป็นของพระองค์

             Em            Am  

สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์

D                G  

เพื่อพระองค์ผู้เดียว


             Am           C          D  

**ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง

             Am        C             D  

ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์


                          G          C  

*****พระองค์เป็นทุกๆสิ่ง

         D                Em  

ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ

        Am        Bm                C        D  

ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ

             G        C          D  

พระองค์ทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง

                 Em  

ให้มีความหมาย

         Am       Bm              C      D  

ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น

             G  

ของพระองค์

+5
bottom of page