top of page

NO.

535

ผู้ใดจะไปแทนเรา

KEY

     G                                  D  

1. ยังมีคนนับล้าน ไม่เคยจะได้ฟัง

B                                  Em        D  

ยังคงมีความหวัง ที่คนไม่เข้าใจ

   C    A๓             Bm  

ชีวิต ที่ยังไม่มีจุดหมาย

    E               Am    Bm     C   D  

ไม่มีหนทางก้าวไป ไม่มีใครช่วยนำ


     G                               D  

2. วันเวลาที่เหลือ คงมีอีกไม่นาน

Bm                B                 Em      D  

ใครจะเป็นคนนั้น ที่นำความรักไป

        C     D              Bm  

แบ่งปันให้คนทุกคนได้ฟัง

         E                  Am     Bm     C     D  

เรื่องราวที่เป็นความหวัง ให้เขาได้เข้าใจ


    G   Am     C                  D  

***ว่าเรายอมตายที่บนกางเขน

            Bm         Em  

เพื่อคนทุก ๆ คน

            Am            D             G   Dm   G  

เรายอมทนและทรมานเพื่อให้ชีวิตใหม่

          C   D          Bm              E    Am  

เราจะใช้ผู้ใด และผู้ใดจะไปแทนเรา

   C                D                            G  

ผู้ใดจะไปแทนเรา…     ผู้ใดจะไปกับเรา

+5
bottom of page