top of page

NO.

324

พระคุณพระเจ้า

KEY

           A                     D       A  

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

       A                 E  

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

      A                     D          A  

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

      A        E          A  

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


          A                      D            A  

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

        A                  E  

ตามทางฉันพ้นมาแล้ว

       A                      D             A  

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

      A        E            A  

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


          A                    D       A  

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

      A                      E  

เร่งให้ความกลัวต้องหนี

       A                      D        A  

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

    A       E        A  

ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย


           A                    D    A  

4. พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี

       A                    E  

พระธรรมให้มีความหวัง

      A                        D      A  

พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที

     A       E    A  

เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา


          A                D        A  

5. เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์

     A                      E  

ช้านานนับหลายพันปี

    A                D           A  

ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ

      A        E         A  

เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น

+5
bottom of page