top of page

NO.

534

พระบิดาที่รัก

KEY

                 G  

1. พระบิดาที่รัก นับตั้งแต่วันนั้น

       Em             D            C  

วันที่ลูกเจอ วันที่ลูกเกิด ขึ้นมาใหม่

             G  

ลูกก็ได้ความรัก ที่ไม่สมควรได้รับ

           Em                    D           C  

มันช่างยิ่งใหญ่ เกินถ้อยคำใด อธิบายได้


Bm    Am                  D  

**โอ.......   จากวันนั้นมา

          Bm              Em  

ก็ได้พบว่าชีวิตลูกเปลี่ยนไป

           Am                       D  

แม้เจอเรื่องราวปวดร้าวเสียใจ

C    Bm              Em  

ลูกก็ยังมีหวังและทนไหว

                  Am         D  

เพราะมีพระองค์ใกล้ๆ

C      Bm               Em  

โลกที่เคยมืดมนจนถอดใจ

                A  

ก็เกิดแสงสว่างภายใน

                  B           Em      D  

ทำให้ลูกเห็นทางข้างหน้า

                 Am                 G  

จึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดา

C                 D       G  

ที่ทรงตามหาลูกจนเจอ


                  G                   G  

2. พระบิดาที่รัก แม้กระทั่งวันนี้

          Em           D               C  

ยิ่งนึกทุกที ยิ่งคิดทุกที ยิ่งซาบซึ้งใจ

                  G  

จากที่ไม่เชื่อในรัก ไม่คิดแม้แต่ยอมรับ

           Em                 D  

แต่พระองค์กลับ รอจนลูกปรับ

       C  

ด้วยรักที่มีให้

+5
bottom of page