top of page

NO.

325

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

KEY

          C                     G  

***พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

         F                    C  

ในระหว่างคืนวันที่มืดมน

      F              C  

บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ

Dm                     G  

แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา

 C                G   

แล้วจะคอยชี้ทาง

         F                    C  

พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์

         F                     C  

ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี

Dm               G    Dm       G        C  

เพื่อพวกเราวันนี้ โปรดจัดเตรียมหนทาง


       G#            Bb            D#

*พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร

       G#               Bb             C  

และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย

       F            G  

สรรพสิ่งจะล่วงไป

          Em             Am  

แต่คงไว้พระคำพระองค์

        F                  G                 A  

และโปรดทรงทำสิ่งใหม่ เพื่อเราวันนี้

+5
bottom of page