top of page

NO.

052

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

KEY

          G       D              G  

1.พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

       C        D              G  

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

      C              D  

ทรงมอบชีวิตให้ข้า

      Bm                  Em  

ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี

      Am      D              G  

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้


       C             D  

*จะเป็นหรือจะตาย

         Bm             Em  

จะหัวเราะหรือร้องไห้

     C           D                 G  

จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ

    C               D  

จะอยู่เพื่อจะกล่าว

           Bm                  Em  

และจะป่าวเล่าเรื่องพระองค์

               Am               D  

จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญ

                    G  

พระนามพระองค์


     G       D              G  

2.โปรดรับจิตใจฉันวันนี้

C         D              G  

โปรดรับจิตใจฉันวันนี้

      C              D  

ทรงมอบชีวิตให้ข้า

      Bm                  Em  

ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี

      Am       D              G  

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

+5
bottom of page