top of page

NO.

454

ยังคงสวยงาม

KEY

          C                          Em  

1. ต้นไม้เราปลูกมันไว้วันที่ผ่านไป

มันก็สูงใหญ่

C                                    Em  

ความรักเราให้กันไว้วันที่ผ่านไป

มันก็งอกงาม

      G        C        D            Em  

*พายุที่น่ากลัว ต้นไม้ไม่เคยหวั่น

G        C            D       Em  

ยังคงดูสวยงามตามฤดู

        G        C      D         Em  

ปัญหาที่เข้ามา ถ้าเรายังคงสู้

      Am   Bm   C      D  

เติบโต ไปด้วยกัน


    G            C           D  

**ความรักหยั่ง รากลงลึกในใจ

G        C         D      F  

ดั่งต้นไม้สวยงาม

G              C       B           Em  

ยังเหมือนเดิม แม้วันหมุนเวียน

       Am    D      Em   Dm  

ลมแรงพัดมาเท่าไร

     C          D      G  

ยังคงสวยงามดังเดิม


C  

2. ถ้าสองคนจะก้าวไป

           Em  

ต้องอดทนไว้ให้ถึงที่สุด

C  

จะพบเจอเรื่องดีร้าย

          Em  

เราจับมือไว้ทําสุดหัวใจ

+5
bottom of page