top of page

NO.

452

หนึ่งเดียว

KEY

D                         Bm  

ข้าถวายใจทั้งหมดให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

             G                 F#m  

หนึ่งในชีวิต หนึ่งในจิตใจ

    Em                A  

ข้าไม่ต้องกลัวสิ่งใด

D  

พระองค์ครอบครองทุกสิ่ง

Bm  

ทรงมอบความจริงให้ข้า

                  G              F#m  

ได้ประกาศไป ให้จนสุดปลาย

     Em                 A  

รับใช้ด้วยความตั้งใจ


                    G  

***เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่

                              F#m          Bm  

เป็นพระเจ้าที่คงอยู่วันนี้และสืบไป

               G  

พระองค์เป็นหนทางและความรอด

                                  F#m       Bm  

นําทางเดินไปตลอด ให้ข้าเสมอไป

             Em                A  

ข้าจะอาศัยพระคําพระองค์

                F#m               B  

เพื่อจะเดินตรงให้ถึงจุดหมาย

Em                A  

ผู้เดียวที่ข้ารับใช้

      Em                 A           D  

คือองค์ผู้ทรงพระชนม์ เสมอไป

+5
bottom of page