top of page

NO.

277

หนึ่งใจเดียวกัน

KEY

      G                                      C  

1. เหมือนน้ำมัน ที่ไหลลงบนศรีษะอาโรน

   G                                  C  

เหมือนน้ำค้าง ที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

D               B               Em  

มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน

Am                   Bm  

พระองค์เติมให้เต็มล้น

C                     D  

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


     G                                     C  

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

G                             C  

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

D                 B                    Em  

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามา ประสานรวมกัน

Am             Bm      C              D  

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


            G      Em          Am  

*เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              D               Bm  

พระองค์จะบัญชาพระพร

        Em         Am           D  

หลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

            G     Em        Am  

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              D                    Bm      Em  

เพื่อประกาศแบ่งปัน พระพรออกไป

    Am     C         D             G  

ให้คนได้เห็น พระเจ้าในชีวิตเรา


                 D             Bm      Em  

**เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย

     Am    C      D              G  

ให้ทุกลมหายใจมีเพียงพระองค์

+5
bottom of page