top of page

NO.

111

หัวใจเราจะสรรเสริญ

KEY

       C      F    G  

1. เวลานี้

          F           C        F     G   F  

ไม่มีอะไรที่จะดีมากไปกว่า

             C             F   G  

ที่จะร่วมสรรเสริญ

                F                C   F    G   F  

ให้กับพระองค์ผู้ทรงพระเมตตา


   Am  

*เตรียมตัว เตรียมใจ

                 D  

เตรียมถ้อยคำ เตรียมสายตา

        F                          G  

และร้องให้สุดเสียง ไปบนฟ้า


         C          F              G  

**ว่าสรรเสริญ หัวใจเราจะสรรเสริญ

F               C  

พระเยซูทรงยิ่งใหญ่

F                    G       Bb F  

เป็นราชาเหนือราชา

C            F               G  

สรรเสริญ หัวใจเราจะสรรเสริญ

F                  C       F  

ถวายองค์พระบิดา

   G               F        C  

ผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉัน


          C       F    G  

2. ต่อจากนี้

           F         C       F      G   F  

ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่า

      F               C              F    G  

ที่จะใช้ชีวิตเพื่อสรรเสริญ

               F                 C    F     G   F  

ให้กับพระองค์ผู้ทรงพระเมตตา

+5
bottom of page