top of page

NO.

102

อีกครั้ง

KEY

    G     D        C               G  

1. พระเยซู เมื่อฉันมองดูที่แท่นบูชา

C           G         C              D  

ทรงละทิ้งทุกสิ่ง ยอมสู่ความตาย

G       D        C            G  

ทุกๆ ครั้ง เมื่อคิดถึงชีวิตที่ประทาน

C             D         G   

อีกครั้งฉันอยู่ ณ ที่นั่น

C              D        G  

อีกครั้งฉันอยู่ ณ ที่นั่น


         G                C  

**อีกครั้งฉันมองดูกางเขน

         G          D  

ที่ทรงวางชีวิตวาย

     G                  C  

จิตใจภายในชอกช้ำ

                  G             D  

ด้วยรักพระองค์แทบมลาย

      Em      C  

อีกครั้งที่ฉันก้มกราบ

      G              D           G  

อีกครั้งที่ฉันเทหมดทั้งหัวใจ


     G      D       C             G  

2. พระเยซู เมื่อรับการชูยกขึ้นที่สุด

C            G             C            D  

ราชา ณ เบื้องบน สักวันฉันจะพบ

G          D      C                   G  

และครั้งนี้ เมื่อคิดถึงความรักที่ทรงไถ่

C          D                       G  

อีกครั้งที่ฉันร้องเพลงสรรเสริญ

C          D               G  

อีกครั้งที่ฉันร้องสรรเสริญ

+5
bottom of page