top of page

NO.

125

เข้ามา

KEY

D  

1. ใจที่กระหาย การเยียวยา

Bm  

มือที่อ่อนล้า ไร้กำลัง

Em  

เราปรารถนาเพียง

A  

จะได้หยุดพักในพระองค์


D  

2. อยากมีชีวิตที่เริ่มใหม่

Bm  

อยู่ในพระทัยของพระองค์

Em  

เรามีแต่หัวใจ

A  

ที่อยากจะร้องเป็นบทเพลง


     G             Gm  

**พระเยซู พระเยซู

      D          B  

ข้าทูลร้องขอการรักษา

Em                             A  

ขอวางลง ทุกเรื่องที่ผ่านมา


              D  

**เข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็น

    Bm  

มารับการเติม มารับกำลังใหม่

Em  

ร้องด้วยใจทั้งหมด

     A  

จะร้องทูลพระองค์

           D  

เข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็น

Bm  

นมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

Em                           A  

ขอพระองค์สัมผัสและขอทรงเติมหัวใจ

                  D  

ให้เต็มด้วยพระวิญญาณ

+5
bottom of page