top of page

NO.

065

เพียงผู้เดียว

KEY

     C                            Em  

1. องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม

F                                  G  

พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน

C                              Em  

องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง

       Dm                             G  

และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด


        Em           F  

*พระองค์ทรงสมควร

      Em                 F  

พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว


   G   C                          Em  

**ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ

       F                G  

พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์

           C  

และข้าวางทุกสิ่ง

           Em                  Am  

ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์

          Dm  

เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว

       F              G             C  

ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ

+5
bottom of page