top of page

NO.

007

ข้าจะรักและบูชา

KEY

                 C#

1. อยากจะพบพระองค์

    F#            C#

ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา

             Bbm  

อยากจะเห็นพระพักตร์

   G#            F#

ผู้เป็นที่รักของข้า

    D#m   G#   Fm    Bbm  

ข้าปราถนาได้อยู่ไกล้ชิด

      F#              G#

ได้พินิจในความงาม


                 C#

2. อยากจะนั่งลงใกล้

   F#                       C#

ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู

            Bbm  

อยู่ตรงหน้าพระพักตร์

   G#            F#

ผู้เป็นที่รักของข้า

         D#m   G#   Fm    Bbm  

เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด

       D#m     F#     G#

ก็ดีกว่า พันวันในที่ใด ๆ


           F#              Fm   Bbm  

* ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

         D#m       G#                C#

จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์

        F#               Fm  

ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

          D#m      G#       C#

อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

+6
bottom of page