top of page

NO.

547

จับมือพระองค์

KEY

                    B                  C#m    F#

**จับมือพระองค์ให้แน่นเข้าไว้

                                       B  

ผูกใจกับพระองค์ตลอดเวลา

                         D#

จดจ่อทุกลมหายใจ

G#m                   F#

ไม่ว่าจะสุขทุกข์เหนื่อยอ่อนล้า

            E                         Em  

เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า

 F#                    B  

จะไม่ทอดทิ้งเราเลย


     E  

1. แม้วันนี้จะเสียใจ แม้วันนี้จะร้องไห้

D#m  

แม้วันนี้จะน้อยใจ แม้นานแล้วที่เฝ้าคอย

C#m  

แม้ไม่เหลือความหวังใจ

                                    F#

และความเชื่อนั้นเริ่มถดถอย

D#

อย่าลืมว่าเรานั้นมีพระคริสต์

         G#m          F#

ที่ทรงรักเราเต็มร้อย

           E                          Em  

อดทนและรอคอย พระองค์นั้นไม่ปล่อย

 F#

ให้เราต้องทนจนไม่ไหว


Bbm                     D#

*เพราะพระองค์ทรงรู้ดี

        G#m                   C#

ว่าชีวิตเราต้องไปทางใหน

E                                     C#m  

อาจจะไม่สมใจ ไม่เป็นดังที่หวังไว้

                      F#

อยากจะขอให้มั่นใจพระองค์ทรงรู้

+6
bottom of page