top of page

NO.

030

ดวงใจของข้า

KEY

            G#                              Fm  

1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์

              C#            G#             D#

ข้าเข้ามาได้ โดยพระคุณของพระองค์

    G#                             Fm  

ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้

                  C#

ในอ้อมพระหัตถ์

           Bbm          D#     G#

น้อมวันทาองค์ราชาของข้า


                 C#               D#

*ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์

              Cm                    Fm  

พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย

             C#             D#            G#

ในดวงใจนี้มีแต่ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ

                 C#              D#

ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์

                 Cm                  Fm  

พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย

                   C#

จากส่วนลึกของดวงใจ

       D#              G#

ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ


            G#                             Fm  

2.พระเยซูพรองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว

             C#          G#            D#

ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์

    G#                       Fm  

ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า

                  C#        Bbm          D#   G#

ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้

+6
bottom of page