top of page

NO.

208

ทุกวันเวลา

KEY

C#                                       F#

1. ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

C#                             F#

ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์

D#m                                G#

ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ

Fm                             Bbm  

ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ

         D#m               B               G#

แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ


               F#                      G#

**ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ

          Fm                    Bbm  

ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

               D#m  

ทรงเคลื่อนไหวในเรา

        G#                    C#       C#7

ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ

           F#              G#

เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ

                Fm               Bbm  

ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน

         D#m                         G#           C#

ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

+6
bottom of page