NO.

288

บัญญัติรัก

KEY

     G#              Fm Bbm            D#

1. ยามเราอยู่ร่วมกัน เราช่วยเหลือกัน

G#                Fm C#              D#

ทุกข์สุขปัญหาใด จับมือกันก้าวไป


              G#    Fm   Bbm          D#

* บัญญัติรักยิ่งใหญ่  ให้เรารักพระองค์

           G#    Fm  C#                 D#

ด้วยสุดใจสุดจิต   สุดกำลังความคิด

           G#      Fm  C#           D#

บัญญัติรักพระเจ้า   ให้เรารักเพื่อนบ้าน

                G#

เหมือนรักตนเอง


     G#       Fm  Bbm               D#

2. ถ้าเรารักกัน  นั้นแหล่ะคนทั้งปวง

G#      Fm  C#              D#

จะรู้ว่าเรา  เป็นสาวกพระองค์

+6