top of page

NO.

185

พระคุณพระเจ้า (ทรงปลดปล่อยฉัน)

KEY

          C#                    F#    C#

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

       C#               G#

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

      C#                  F#        C#

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

      C#     G#         C#

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


           C#                 F#          C#

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

        C#                 G#

ตามทางฉันพ้นมาแล้ว

     C#                      F#          C#

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

       C#      G#        C#

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


                          F#                    C#

*** ทรงปลดปล่อยฉัน พ้นทาสเป็นไท

                   F#                    C#

พระเจ้า พระผู้ไถ่ ทรงล้างบาปฉัน

           F#                     C#

ดุจน้ำมากมาย ทรงพระเมตตา

              D#m   G#                 C#

ความรักนิรันดร์  พระคุณประเสริฐ


           C#                F#     C#

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

     C#                    G#

เร่งให้ความกลัวต้องหนี

       C#                  F#       C#

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

    C#   G#      C#

ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย


           C#              F#       C#

4. แม้..โลกดับสูญมลายหายไป

      C#                  G#

และดวงอาทิตย์อับแสง

      C#                  F#        C#

พระเจ้าเบื้องบน..ผู้ทรงเรียกฉัน

       C#       G#      C#

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นของฉันนิรันดร์ 

+6
bottom of page