top of page

NO.

389

มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต

KEY

     D#                 G#    D#

1. มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต

                         Bb7

ซึ่งมาจากพระเยซู

     D#                 G#   D#

ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด

                  Bb7 D#

จะหายบาปที่มีอยู่

      D#             G#    D#

จะหายบาปที่มีอยู่

      D#             Bb7

จะหายบาปที่มีอยู่

     D#                 G#     D#

ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด

                 Bb7  D#

จะหายบาปที่มีอยู่


        D#                G#   D#

2.โจรบนกางเขนผู้นั้นยินดี

                          Bb7

ได้เห็นฤทธิ์โลหิตนั้น

     D#              G#   D#

แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น

                 Bb7          D#

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

         D#                  G#      D#

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

        D#                   Bb7

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

     D#               G#   D#

แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น

               Bb7          D#

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน


        D#                    G#  D#

3.โลหิตประเสริฐแห่งพระผู้ไถ่

                          Bb7

จะไม่หมดไปซึ่งฤทธิ์

        D#           G#     D#

จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น

                Bb7       D#

จะพ้นอำนาจความผิด

               D#         G#     D#

จะพ้นอำนาจความผิด

      D#                  Bb7

จะพ้นอำนาจความผิด

      D#             G#       D#

จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น

               Bb7        D#

จะพ้นอำนาจความผิด


         D#              G#    D#

4.ตั้งแต่ข้าเชื่อได้เห็นโลหิต

                            Bb7

ซึ่งไหลมาจากกางเขน

     D#               G#          D#

ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์

                   Bb7       D#

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร 

                     D#        G#      D#

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

          D#                   Bb7

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

     D#                 G#          D#

ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์

                   Bb7        D#

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

+6
bottom of page