top of page

NO.

444

รักของเรา

KEY

     F#                      B  

1. จากวันหนึ่งที่เราก็ต่างมีกันและกัน

F#                    E                    C#

แต่เวลาก็ถึงวันที่สองเราต้องจากกัน

F#                         B  

อาจจะมีน้ำตา เมื่อเธอต้องมาพรากไป

F#                               E             C#

แต่ไม่เคยจะเสียใจเพราะรู้ว่าเธอได้เจอ

     Bbm    B           Bbm                  D#m  

สิ่งที่ดีที่สุด มีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเธอ

                  E       B                C#

พระองค์ผูกพันให้ใจเราอยู่ใกล้กัน


                B  

***รักของเราจะอยู่

             Bbm                 D#m  

อยู่อย่างนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลง

     G#m              C#

ถึงแม้ว่าเธอต้องไป

       Bbm                     D#m  

ต้องไกลห่างกันเพียงไหน

           B                    Bb              D#m  

รักของเราจะอยู่ อยู่ในรักของพระเยซู

       E                  B               C#

และฉันจะคอยถึงวันที่เธอกลับมา

   B  

(เจอกันอีกครั้ง)

+6
bottom of page