top of page

NO.

587

วันยินดี (อิสเตอร์)

KEY

Intro: F#/ B  / D#m  / B  

F#

1. วันสำคัญที่โลกจารึกไว้

B  

ความตายต้องพ่ายแพ้

D#m                                              B  

พระเยซู ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย

F#

2. ไม้กางเขนอุโมงค์ว่างลง

B  

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์

D#m                                            B  

สรรเสริญพระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

            C#

เป็นขึ้นแล้ว


  F#        B                D#m  

**โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

       C#

พระองค์ชำระบาปข้า

F#         B              D#m  

โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

                C#               F#/ B  / D#m  

ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า

              C#                F#

ข้าเปลี่ยนไป ตราบชั่วนิรันดร์


F#

2. เมื่อข้ายืนอยู่ตรงที่นั่น

B  

ข้าได้เห็นพระพักตร์พระองค์

D#m                                      B  

พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้า

F#                     B  

ข้ามีสันติสุขยินดี ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

D#m                                             B  

แสนยินดี พระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

           C#

เป็นขึ้นแล้ว...

     D#m                   Bbm                     B  

*** โอ้..วันแห่งความมีชัย ทางแห่งพระสิริ

      F#

พระองค์ไถ่ข้าแล้ว

   D#m                   Bbm                     B  

โห่ร้อง วันแห่งความยินดี องค์พระเยซู

            F#         C#

เป็นขึ้นแล้ว

+6
bottom of page