NO.

109

วันแห่งการสรรเสริญ

KEY

    G#

1. ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ

                         Fm

ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง

                                          C#

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด

                   Bbm                     G#

เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์


          G#

2. ให้แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน

                Fm

นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครองจักรวาล

                       C#

เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า

               Bbm                    G#

ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา


                     C#                 D#

**เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ

                      Cm        Fm

เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์

                        C#

เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์

      D#                      G#

และยกย่องพระนามร่วมกัน

                   C#          D#

ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม

                     Cm           Fm

อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน

                    C#

ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน

    D#                       G#

วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ


          G#

3. เรารวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ

                         Fm

ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน

ท่วงทำนองร่วมขับขาน

                       C#

ถวายใจเป็นเครื่องบูชา

              Bbm                    G#

ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

+6