NO.

88

สิ่งเดียว

KEY

Intro: D#/ Cm  / G#/ Fm   Bb/

    D#                            Gm  

1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า

    Cm                           Gm  

ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์

    G#                          Gm      Cm  

ตลอดวันและคืน แห่งชีวิต ของ ข้า

      Fm                             Bb

เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์


     D#                          Gm  

2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก

       Cm                       Gm  

โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา

          G#

ความสัตย์ซื่อพระองค์

              Gm    Cm  

เป็นความหวังของข้า

    Fm        Bb         D#       Bb

ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์


             D#

***ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์

       Gm  

แห่งพระนิเวศน์พระองค์

         Fm  

ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์

    G#    Bb

ในรัก ที่มั่นคง

      D#

ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล

      Gm         Cm  

เมื่อข้าเสาะแสวงหา

     G#                Gm  

ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้า

   Fm            Bb              D#

สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว

MiG#tro: D#/ Cm  / G#/ Fm   Bb/


G#

**และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Gm  

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Fm                         

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

       Cm      Gm  

เสาะหาและเฝ้าคอย

G#

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Gm  

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Fm  

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

        G#     Bb       D#

เสาะหาและเฝ้าคอย

+6