top of page

NO.

321

ฮาเลลูยา - กลอรี่ มิวสิค

KEY

        B                      G#m  

1. ข้ารักพระองค์หมดทั้งดวงใจ

      B                           G#m  

พระองค์ประทานความหวังในใจ

E                   F#                    B         F#

ข้าจะร้องสรรเสริญถวายแด่พระองค์

      B             E         F#

พระกรุณานำข้าผ่านพ้น

     G#m               E                 F#

สิ่งเดิมเลยไป สิ่งใหม่ได้พบ จิตใจของข้า

       D#             G#m  

สรรเสริญว่า ฮาเลลูยา


            E           G#m  

**ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา


         E           B     F#      B  

ฮาเลลูยา ฮาเลลู... หู้วว….ยา


G#        C#               Bbm  

2.    ข้ารู้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

      C#                   Bbm  

พระองค์เติมเต็มความรักพระคุณ

F#                G#

ข้าจะร้องสรรเสริญ

                  C#          G#

โมทนา ขอบพระคุณ

        C#                 F#         G#

โปรดทรงนำข้าจากแดนความตาย

      Bbm                F#

และทรงประทานให้ข้าเป็นไท

    G#               F  

บัดนี้ข้าร้องสรรเสริญ

           Bbm      G#      F#

ว่าฮาเลลูยา…โอ้ว....โว้วว


         Bbm     G#      F#

**ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา

        C#     G#

ฮาเลลู….   หู้วววว

F#      G#           Bbm  

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

G#    F#         C#    G#      C#

ฮาเลลูยา ฮาเลลู...   หู้วว….ยา

+6
bottom of page