NO.

114

ฮาเลลูยา W501

KEY

     D#

1. เป็นดังแนวทาง เป็นประภาคาร

       G#                 Fm             Bb

และเป็นดั่งเข็มทิศ ที่คอยนำทางของชีวิต

               D#

ของลูกให้ก้าวไป


D#

เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ

  Cm

ที่ไม่เคยจางหาย

       G#              Fm

คอยชูและหนุนเราไว้

                Bb

ให้พ้นวันเลวร้าย


            D#

***ฮาเลลูยา

                                G#

ขอสรรเสริญพระนามขององค์ พระคริสต์

         Bb

ฮาเลลูยา

                           D#

ที่ทรงสถิตย์อยู่กับเราทุกเวลา

           G#

เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง


            Gm          Cm

เป็นความหวัง ที่แสนล้ำค่า

        Fm     Bb

ฮาเลลูยา

                                 D#

ขอสรรเสริญพระองค์หมดสิ้นดวงใจ


     D#

2. เป็นดังสมอ เป็นดังกับเสา

      G#

เป็นหลักให้เรายึดไว้

     Fm                 Bb

ไม่ให้หลุดลอยเคว้งคว้าง

                    D#

เมื่อพลั้งพลาดผิดไป

D#

เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ

Cm

ที่ไม่เคยจาง หาย

       G#               Fm

คอยชู และหนุนเราไว้

                 Bb

ให้พ้นวันเลวร้าย

+6