top of page

NO.

520

เชื่อใจ

KEY

F                   Am  

ไม่มีใคร ที่ดีไปกว่าพระองค์

Gm                          C  

ผู้ทรงมี ความรักมากมาย

F                        Am  

ทุกเวลา ไม่ว่าจะดีหรือร้าย

Gm    C                    F  

ฉันมั่นใจ ในทางพระองค์


         Bb  C  

**เชื่อใจ....ในพระองค์เท่านั้น

     Am     Dm  

ฉันไว้ใจ...ในพระองค์เท่านั้น

     Gm       C  

ฉันวางใจ...ให้พระองค์ทรงนำ

       F   Gm    F  

จากนี้ตลอด....ไป

Bb         C  

เชื่อใจ...ในพระองค์เท่านั้น

     Am    Dm  

ฉันไว้ใจ...ในพระองค์เท่านั้น

     Gm       C                       F  

ฉันวางใจ... ให้พระองค์ทรงนำทุกเวลา

+6
bottom of page