top of page

NO.

064

เพลงจากใจที่แตกสลาย

KEY

Intro: C# F#/ Bbm   G# (X2)

      C# F#/ Bbm   G#      C# F#/ Bbm   G#

1. นี่คือบทเพลงจากใจสรรเสริญ

      C# F#/ Bbm   G#      C# F#/ Bbm   G#

ขอเชิญมาร่วมร้องกันให้สุดใจ


                   F#          

*หากใครเคยล้ม พลาดพลั้ง

      F#m                     Fm           Bbm  

ผิดหวังและเสียใจ มีชีวิตที่ไม่มีจุดหมาย

D#m               Fm                    G#

เคยเป็นคนที่ทำความผิดมามากมาย


                        C#                 F#

**ให้เราร้องเพลงนี้ ชูมือขึ้นอย่างนี้

                G#                            Bbm  

ร่วมกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลาย

                    F#                         Fm  

เพื่อสรรเสริญแด่พระองค์ผู้มีความรักมั่นคง

    D#                       G#

ผู้พาให้เราผ่านพ้นวันร้ายๆ

F#              F#m  

ผู้ที่ทำให้เราได้รู้จัก

        Fm              Bb

ความรักที่แสนยิ่งใหญ่

                             D#m       Fm   F#

มาร่วมร้องกันให้สุดหัวใจ

         G#            C#

และถวายแด่พระองค์


          C# F#/ Bbm   G#  C# F#/ Bbm   G#

2. เข้ามา เปล่งเสียงจากใจสรรเสริญ

     C# F#/ Bbm   G#       C# F#/ Bbm   G#

ขอเชิญมาร่วมร้องกันให้สุดใจ

+6
bottom of page