top of page

NO.

584

เราคือองค์พระเจ้า พระบิดา

KEY

     F#                            D#m  

1: เราคือองค์พระเจ้าพระบิดา

B                          C#      F#

เราเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา

B                 C#      Bbm               D#m  

เจ้าจงเข้ามาหาเรา เรียกเราว่าพระบิดา

G#m                     C#

มอบชีวิตเจ้าไว้กับเรา


    F#                          D#m  

2: เรานำการรักษาและฟื้นใจ

B                  C#    F#

เราเป็นความหวังกำลังใจ

B                C#  Bbm           D#m  

เจ้าจงวางชีวิตลง เราให้เจ้ามั่นคง

B                      C#      F#

ให้เราจำเริญขึ้นในพระคุณ


    D#m         Bbm  

**เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

B                 C#  F#

จงวางใจในเราเสมอ

D#m          Bbm  

เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

B                  C#

จงอยู่ในอ้อมแขนเรา

B                 C#

จงอยู่ในพระทัยเรา

B                C#      F#

จงอยู่ในรักของเราเสมอไป

+6
bottom of page