NO.

197

โกละโกธา

KEY

            Fm                Fm

1. ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา

           C#                            C

โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า

       Fm                 C#

ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง

        Fm      C           Fm

จนได้พบทางแห่งโกละโกธา


         Fm                    Fm

2. ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน

           C#                              C

ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา

       Fm                  C#

ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป

         Fm     C             Fm

ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า


          Fm                       Fm

3. ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์

           C#                       C

รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล

          Fm                 C#

ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า

        Fm      C             Fm

ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป


              Fm 

4. แน่นอนพระองค์รับ

                  Fm

ความเจ็บปวดแทนข้า

        C#                       C

เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน

           Fm                     C#

ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า

       Fm  C                 Fm

ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

+6