top of page

NO.

197

โกละโกธา

KEY

            Fm                 Fm  

1. ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา

            C#                              C  

โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า

       Fm                     C#

ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง

         Fm      C              Fm  

จนได้พบทางแห่งโกละโกธา


          Fm                       Fm  

2. ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน

           C#                                   C  

ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา

        Fm                     C#

ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป

            Fm    C                  Fm  

ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า


           Fm                          Fm  

3. ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์

           C#                         C  

รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล

          Fm                      C#

ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า

         Fm         C              Fm  

ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป


                 Fm                              Fm  

4. แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า

        C#                          C  

เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน

               Fm                    C#

ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า

         Fm   C                    Fm  

ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

+6
bottom of page