top of page

NO.

286

โปรดนำไปถึงกางเขน

KEY

     G#                      C#      G#

1. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Fm       Bbm    D#

ทรงเป็นสง่าราศี

G#                      C#     G#

อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฏหนาม

  G#          D#     G#

โปรดนำไปถึงกางเขน


   Bbm        D#       G#

* อย่าให้ข้าลืมเกทเสมนี

Bbm          D#        G#

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

C#         Cm        Bbm       G#

อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน

G#           D#      G#

โปรดนำไปถึงกางเขน


     G#                     C#       G#

2. ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า

Fm       Bbm         D#

ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า

G#               C#

ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา

G#         D#   G#

เมื่อบรรจุในอุโมงค์


    G#                            C#     G#

3. อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา

Fm          Bbm     D#

ที่นำเครื่องหอมบูชา

G#               C#           G#

ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า

G#           D#       G#

โปรดนำไปถึงกางเขน


    G#                    C#       G#

4. ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน

Fm         Bbm       D#

ทุกวันจะแบกเดินตาม

G#                    C#    G#

ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู

G#                 D#         G#

เพราะพระองค์แบกแทนข้า

+6
bottom of page