NO.

186

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

KEY

        C#           G#

1.โฮซันนา โฮซันนา

    Bbm                     G#

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

     C#         G#

โฮซันนา โฮซันนา

       Bbm                  G#

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด


F#           G#             C#

***ข้าขอยกย่องพระนาม

F#             G#      C#

   ด้วยดวงใจโมทนา

F#              G#             Fm    Bbm

   เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของข้า

    F#                G#     C#

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด


    C#            G#

2.พระสิริ คำสรรเสริญ

    Bbm             G#

ขอจงมีแด่จอมราชา

C#              G#

พระสิริ คำสรรเสริญ

     Bbm             G#

ขอจงมีแด่จอมราชา

+6