NO.

203

ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

KEY

    G#      D#       Fm

1. ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า

               C#         D#           G#

อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์

        G#      D#       Fm

โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์

                  C#        D#

ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ


                  C#

**ขอให้ข้าได้พบพระองค์

    Cm

ได้ยินเสียงพระองค์

    Bbm      D#               G#

ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ

              C#                 Cm   Fm

ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ

    Bbm                        D#          G#

ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

+6