top of page

NO.

029

ซ่อนข้าไว้

KEY

Intro D  / F#m  / A  / E  

    A    E   F#m       D    B        E  

1. ซ่อนข้าไว้    ภายใต้  ปีกพระองค์

A    C#m    D       Bm                 E  

ปก คลุม   ข้า ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่


                     D         E      A  

***เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม

A7             D      E        F#m  

ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์

A7                   D          E         A  

เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด

A7        D           E               A  

ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า


         A      E     F#m    D    B   E  

2. วิญญาณพักสงบ ในพระ  เย  ซู

     A    C#m   D      Bm                E  

โดยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ

-3
bottom of page