top of page

NO.

395

ตรึงชีวิตที่เหลือ

KEY

G             Am                Bm        C  

1. เมื่อทรงเขย่าดวงใจดวงนี้ให้สั่นไหว

G            Am              Bm          C  

ไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไป


G              Am                Bm          C  

2. เสด็จลงจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่

G               Am             Bm           C  

ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์


D                                G  

*ข้าฯอยากจะรู้พระเยซูทุกข์ทนแค่ไหน

Am   Bm        C               D  

คำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไร


                        C     D             Bm    E  

**แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง   ของความรู้สึก

   Em   Am         D              G  

ที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิต

                  C   D                   Bm     E  

ขอมอบดวงใจ     ทั้งวิญญาณจิต

Em    Am              D              G  

ตรึงชีวิตที่เหลือของข้าฯไว้กับพระองค์

-3
bottom of page