top of page

NO.

531

ทางนั้น ทางเดียว

KEY

           G     D        Em       Bm  

1. ไม่มีรักใด ๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้

         C           G         Am           D  

ที่พระองค์ยอมตาย บนไม้กางเขนเพื่อเรา

G                    D           Em        Bm  

เมื่อเราเชื่อวางใจ พระเยซูทรงให้ชีวิต

C            G              Am          D     G  

คือชีวิตนิรันดร์ ที่บนสวรรค์บ้านของเรา


                  C          D       Bm        Em  

***พระองค์เป็นทางนั้น ทางเดียว ไปสู่ชีวิต

               Am    D  

เพราะพระเยซูคริสต์

        Dm                  G  

แบกรับความผิดมากมาย

              C            D            Bm      Em  

พระองค์เป็นความหวัง ให้ทุกคนที่กลับใจ

          Am            D               G  

เข้ามารับเอาชีวิตใหม่ในพระองค์

(เข้ามารับความรักยิ่งใหญ่ในพระองค์)

-3
bottom of page