top of page

NO.

040

นำข้าใกล้พระองค์

KEY

F#                    B  

1. นำข้าใกล้พระองค์

C#                 F#          C#

  อย่าปล่อยข้าไปห่าง

                       B            D#m  

ด้วยใจที่ยอมจำนนอีกครา

         C#                    B  

เพราะทรงเรียกข้าเป็นเพื่อนพระองค์


F#                      B  

2. ข้าปรารถนาพระองค์

C#           F#          C#

  ไม่มีใครเทียบได้

                       B                 D#m  

ไม่มีสิ่งไหนมาแทนพระองค์

        C#              B  

ความรักสัมผัสในอ้อมพระหัตถ์

F#                      B  

   โปรดนำข้ากลับมา

C#               F#       C#

นำมาถึงพระองค์


   F#   C#       B  

*** ทรงเป็น ทุกสิ่ง

F#  C#     B          C#

  ทั้งสิ้น   ที่ข้า   นั้นต้องการ

F#  C#          B  

  ขอทรง โปรดนำ

C#                     F#

  ให้รู้พระองค์อยู่ใกล้

-3
bottom of page