top of page

NO.

514

พระพรที่ซ่อนอยู่

KEY

Intro: G#m  / C#m  / F#/ B   (X2)

G#m  

1. ในเวลาที่เรานั้นพ่ายแพ้

C#m  

ในเวลาที่อะไรมันดูแย่

F#                                    B  

ในความอ่อนแอ เราจะเข้มแข็งได้แน่นอน

G#m  

ในเวลาที่เราต้องเดือดร้อน

C#m  

สถานการณ์มันก็คือสิ่งที่สอน

F#                            B  

มันมีพระพรที่ซ่อนอยู่ในนั้น


    G#m                            C#m  

***ขอให้ทบทวน ในช่วงชีวิตที่ผ่าน

                 F#

ได้กลับมามองคืนวันที่เราได้ผ่าน

        B               F#

เรื่องราวดีเลวตั้งมากมาย

G#m                         C#m  

แม้ว่าเวลาจะผ่านจะผันสักเท่าไร

               F#

พระเจ้าก็ยังไม่เคยทอดทิ้ง

                  G#m  

ไม่ปล่อยให้เราต้องเดินลำพัง


G#m        C#m  

**G O D always here for us

F#

God bless, God bless

          B  

Let’s go


G#m  

2. ในเวลาที่อะไรมันโหดร้าย

C#m  

ไม่มีทางที่จะเดินก้าวต่อไป

F#                                   B  

อย่าเพิ่งถอดใจพระองค์แก้ไขได้แน่นอน

G#m  

ในเวลาที่เราต้องเดือดร้อน

C#m  

สถานการณ์มันก็คือสิ่งที่สอน

F#                           B  

มันมีพระพรที่ซ่อนอยู่ในนั้น


G#m                               C#m  

*G O D Always here for us That’s right!

                                            F#

And you know it and you know it

                                   B  

What do you believe in?

                   G#m  

I believe in God

             C#m    F#                        B  

G O D God. You’ll never be alone

Yes, ขอให้คุณแค่เชื่อ

-3
bottom of page